Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Východoasijská zahrada

založena 2006 při přáležitosti Dne stromů a dřeva

Slavnostně vysazený strom v roce 2006

zeravinec japonský             Thujopsis dolabrata  (dar Václava Větvičky)

Zeravinec byl vysazen dne 18.10. 2006 za účasti ředitelky  Japonského informačního a kulturního centra Velvyslanectví Japonska v ČR, slečny Chisy Sató

Slavnostně vysazený strom při Dnu lip v roce 2009

Z grantu Pardubického kraje jsme do Východoasijské zahrady vysadili:

lípu mongolskou - Tilia  mongolica                                       

Slavnostního vysazení lípy mongolské dne 15. 10. 2009 se zúčastnil  hejtman Pardubického kraje Radko Martínek,  radní Miloslav Macela,  vedoucího odboru zdravotnictví Leoš Dostál a další významní hosté.

Školní lesní podnik v Kostelci nad  Černými Lesy nám v témže roce věnoval:

lípa kiusskou - Tilia kiusiana

Doplňkové výsadby roku 2008, které obohatily sbírku arboreta

  • jinan dvoulaločný Gingo biloba  (dar Václava Větvičky)
  • toreja japonská Torreya nucifera 1 ks (dar Václava Větvičky)
  • javor japonský Acer japonicum (dar Václava Větvičky)

Časně kvetoucí, vonné keře byly vysazeny na jaře v roce 2012

  • zimolez Purpusův   Lonicera ×  purpusii                                   
  • jasmín  nahokvětý Jasminum nudiflorum 
  • zimokvět časný Chimonanthus praecox