Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

REHABILITACE V - Pavilon E

Pavilón E  -  Rehabilitace V.

Pracoviště, které se specializuje na samostatné léčebné pobyty dětí od předškolního až do mladšího dospělého věku. Doba pobytu je dle indikace a ordinace lékaře. Zajišťujeme zde program KILPKomplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče pro děti s DMO

s rozšířeným intenzivním programem léčby. více viz   https://www.hamzova-lecebna.cz/cz/p/komplexni-intezivni-lecebna-pece-o-deti/

Pavilón má 33 lůžek.


Primář

prim. MUDr. Šárka Štefáčková

Telefon: +420 469 648 300

E-mail: stefackova@hamzova-lecebna.cz

 

Administrativní pracovnice   

Martina Elichová, DiS.

Telefon: +420 469 648 301

Email: pavilon.e@hamzova-lecebna.cz

 

Vrchní sestra

Bc. Věra Zídková

Telefon: +420 469 648 302

E-mail: zidkova@hamzova-lecebna.cz

Tel 469 648 302

 

Vedoucí rehabilitace

Mgr. Petra Teplá

Telefon: +420 469 648 337

E-mail: tepla@hamzova-lecebna.cz

 

Lékař pavilón E

MUDr. Hana Kubíčková

Telefon:+420 469 648 303

E-mail.: kubickova@hamzova-lecebna.cz

 

Indikace pro přijetí

Neurologická onemocnění

Vrozená či získaná onemocnění centrálního i periferního nervového systému s motorickým, senzitivním, senzorickým i kognitivním postižením včetně kombinovaného postižení - dětská mozková obrna, poúrazové stavy (kraniotrauma, míšní léze, poranění nervů), stavy po zánětu centrálního i periferního nervového systému infekčního i neinfekčního původu (encefalitidy, myelitidy, polyradikuloneuritidy), poly i mononeuropatie, svalová onemocnění (svalové dystrofie, myopatie apod.).

Ortopedická onemocnění

Vrozené a získané vady pohybového aparátu, poruchy svalové koordinace, stavy před a po ortopedických operacích, stavy po úrazech, vadné držení těla se zhoršováním nálezu při růstu dětí, skoliózy, kyfoskoliózy, bolestivé stavy hybného aparátu, poruchy chůze, Perthesova choroba.

 

Jiné indikace

Obezita, opakované katary dýchacích cest, stavy vyžadující aktivizaci dítěte po těžkých operacích všech typů, stavy po popáleninách, stavy po dlouhodobé imobilizaci.

 

Předškolní a školní výuka

Tvoří pevnou součást léčebného plánu a je zajištěna odbornými pedagogy dle osnov MŠ, ZŠ, Speciální nebo Praktické školy, vždy dle potřeb dítěte. Pro studenty středních škol: možnost výuky AJ, NJ, samostudium (materiály k výuce lze zasílat přes PC). Nabízíme bezdrátové internetové připojení pomocí WIFI.

 

Volnočasové aktivity

Jsou organizovány vychovateli v odpoledních hodinách nebo o víkendech, po absolvování procedur. Dohled personálu je u dětí zajištěn 24 hodin denně.

 

Léčba a metody:

 • Individuální a skupinová LTV
 • Fyzioterapie – individuální a skupinová, REDCORD, KODYVERT, Nordic Walking
 • Ergoterapie – individuální a skupinová
 • Mirror therapy
 • Fyzikální terapie – elektro, UZ a kombinace, magnetoterapie, přístrojová lymfodrenáž, světloléčba, funkční elektrostimulace pro DK, teploléčba – parafínové zábaly
  Mechanoterapie – motomedy, motodlahy, elektrický chodník, orbitrek, veslařský trenažér
 • Vodoléčba – celkové a končetinové koupele
 • Bazén – relaxační a plavecký, cvičení v bazénu v pavilónu G nebo M
 • Robotická rehabilitace – MYRO, ARMEO, GLOREHA, ERIGO, REHAWALK, PRODROBOT v pavilónu F
 • Oxygenoterapie
 • Snoezelen v pavilónu E
 • Hipoterapie
 • Další techniky: EEG biofeedback, stabilografická plošina, repetitivní magnetická stimulace BIOCON (jen v indikovaných případech)

 

Speciální léčba a služby:

 • Klinický logoped
 • Klinický psycholog
 • Bazální stimulace
 • Nutriční poradenství
 • Zdravotně sociální služby

Dále nabízíme:

Možnost přijetí dítěte od 1 roku bez zdravotní indikace spolu s pacientem a jeho doprovodem, úhrada dle platného ceníku HL. Přikoupení dalších procedur dle vlastního výběru (např. aroma sůl do koupele, klasická masáž). Během pobytu dítěte je možnost vystřídání doprovodu (maximálně 2x za pobyt) - dle platného ceníku Hamzovy léčebny.