Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Formáty přijímaných dokumentů

  • Tištěná forma
  • Digitalizovaná forma
  1. PNG - textové a kombinované dokumenty - Portable Document Format for the Longterm Archiving (PDF/A, ISO 19005)
  2. PNG - obrazové formáty - Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918) Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948)
  3. TIF/TIFF - obrazové formáty - Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný)
  4. JPEG/JFIF - obrazové formáty - Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918)