Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Vzdělávací akce aktuálně

Kinestetická mobilizace je pohybový a komunikační koncept. Na místo pasivního nevyváženého vedení pohybu při současném provádění mobilizace pacienta nabízí koncept vyváženou podporu pohybu za maximálního využití pohybových rezerv pacienta.

  

S konceptem VIV-ARTE®KINÄSTHETIK-PLUS, který  je rozšířením kinestetiky dle Hatsche a Maietta, se seznámili vybraní zaměstnanci Hamzovy léčebny v  certifikovaném kurzu, pod vedením Mgr. Hana Nedělkové, certifikovaného lektora kinestetické mobilizace.  Kurz probíhal ve dnech od 9. do 11. září.

Mobilizace je rozdělena do tří fází, je prováděna pohybová diagnostika a jsou vytvořeny koncepty pro naučení podpory pohybu. „Kinestetika umožňuje využít pohybových rezerv pacienta, je založená na aktivním a vyváženém tělesném pohybu za účelem zlepšení podpory pacienta v sebekontrole pohybu, a tím předcházení projevům imobilizačního syndromu. Kromě podpory pohybového aparátu je pozitivně ovlivněno vědomí, metabolismus, psychika a také chování ve vztahu k mobilizaci,“ říká lektorka, Mgr. Hana Nedělková.

V kinestetické mobilizaci je kladen důraz nejen na počet změn pozice, ale i na to, kolik je během provedení změny (transferu) zaujato různých změn pozic, počet postupných pohybů pro jednotlivou změnu pozice a počet mobilizací v malých kloubech v jemně motorických aktivitách. Nejde o žádné pevně dané techniky. Pečujícím umožňuje  individuálně podporovat  pacienta. Při kinestetické podpoře pohybu pečující výrazně omezují  zvedání a nošení pacientů, a tím předchází vertebrogenních potíží u ošetřujících. Všechny činnosti spojené s podporou pohybu jsou plně integrovatelné do všech běžných denních činností, které ošetřující při poskytování komplexní ošetřovatelské péče provádí.

„Cílem vzdělávání ošetřujících v kinestetické podpoře pohybu je naučení takových pohybových strategii, které vedou k podpoře a udržení mobility pacienta,“ dodává Jaroslava Zavoralová, náměstek ošetřovatelské péče.

 


 

 Od 5. 9. do 7. 9. proběhla velmi zdařilá vzdělávací akce pro náš odborný personál  s názvem „Jak zvládat konflikty či nepříjemné rozhovory s klienty a jejich příbuznými“, což je v poslední době stále více zmiňovaným tématem.

Při této příležitosti jsme požádali Bc. Petra Kratochvíla, MBA, ředitele společnosti pro Další vzdělávání dospělých z Ústí na d Labem o krátký rozhovor:

Můžete nám krátce představit Vaši společnost?

Petr Kratochvíl: Naše vzdělávací společnost se zabývá vzděláváním zdravotnických služeb, sociálních služeb a i veřejné správy po celé ČR. Jako akreditovaná instituce se zabýváme zvyšováním kvality poskytované péče a odborným růstem pracovníků jak v pomáhajících profesích, tak i úředníků. S týmem 85 odborných lektorů cestujeme po celé ČR a snažíme se předávat odborné znalosti a zkušenosti.

Jaký máte pocit za návštěvy naší léčebny

Petr Kratochvíl: Velmi příjemný. Vzhledem k tomu, že Vaše zařízení patří mezi jedno z nejprestižnějších zařízení v této oblasti v naší republice, jsme opravu rádi, že jsme sem mohli přijet a poznat osobně.

Zajišťujeme vzdělávání subjektů poskytující zdravotní i sociální služby po celé ČR a mít možnost Vás navštívit a předat odborné i praktické zkušenosti je o pro nás opravdu čest.

Říkáte, že odborné i praktické zkušenosti. Co tím máte na mysli a z jaké oblasti?

Petr Kratochvíl: Dnes se bohužel při poskytování jakékoliv péče druhým setkává personál s buď nepochopením, anebo naopak s agresivním chováním či jednáním jak klientů, tak i hlavně jejich rodinných příslušníků.

Proto se zabýváme a zajišťujeme odbornou podporu a předávání informací osobám v pomáhajících profesím v této oblasti. Je velmi smutné, že někteří nedokáží ocenit poskytované služby a proto se snažíme naučit personál jak k těmto osobám přistupovat a jak s nimi korektním způsobem jednat. To je i ten důvod, proč jsme přijeli do Vaší léčebny a co bychom chtěli nejen předat, ale i naučit Váš personál.

A máte nějaké signály či informace, že někteří naši klienti či jejich příslušníci se chovají k personálu nevhodně či agresivně?

Petr Kratochvíl: Naštěstí ne. Ale je správné rozhodnutí vedení léčebny připravit personál na možné budoucí konflikty či takovéto nepříjemné situace. Proto jsme zde a budeme se snažit předat všechny informace a připravit personál na tyto možné situace.

Jaký máte pocit za našich pracovníků?

Petr Kratochvíl:  Velmi pozitivní. Je to i samozřejmé. Protože pokud by Váš personál nebyl na vysoké profesní i lidské úrovni, tak byste nemohli poskytovat tak vysokou a kvalitní úroveň péče a služeb Vaši klientů.

Komunikace při přednáškách byla velmi interaktivní a i pro nás je příjemné přednášet a pracovat s aktivními účastníky, než s čistě pasivními posluchači bez zájmu o problematiku. Proto přednášky zde i pro nás byly velmi příjemné a obohacující. Není to vždy jen o informacích lektora, který předává, ale mnohdy i samotný personál dokáže obohatit lektora zkušenostmi a příklady z praxe. Ty potom i mi můžeme předávat v dalších částech naší republiky a to je ten nejlepší přínos pro zvyšování kvality poskytované péče v celé ČR. A za to bych chtěl za naši společnost poděkovat i Vašemu personálu. Nejen za aktivní přístup a zájem o vzdělávání, ale i o praktické zkušenosti, které rádi předáme i dalším podobným zařízením.

Děkujeme