Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Logopedie

Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů hospitalizovaných v našem zařízení.

 

  • Mezi naše nejčastější klienty patří děti s diagnózou opožděný, omezený či přerušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, vývojová dysartrie a symptomatické poruchy řeči.
  • U dospělých se pak nejčastěji zabýváme afáziemi, dysartriemi, dysfagiemi, dysfoniemi, kognitivně-komunikačními poruchami.

Logopedickou terapii v současné době zajišťují dva kliničtí logopedi a tři logopedi, kteří spolupracují se speciálně vyškolenými sestrami specialistkami

Logopedická terapie je indikována lékařem, na některých odděleních (A,B,C) pak klinickým logopedem, který provádí screening narušené komunikační schopnosti.

  • V rámci vstupního vyšetření je navržen individuální logopedický plán a počet terapeutických sezení. V závěru pobytu je realizováno výstupní logopedické vyšetření, kdy je terapie zhodnocena a pacient je seznámem s možnostmi další stimulace v domácím prostředí.
  • V rámci terapie využíváme jak standardní logopedické metody, tak i prvky z konceptu Bazální stimulace, Myofunkční terapie, Bobathovy terapie. Dále využíme počítačové programy Mentio, Happy Neuron Brain Jogging , Pexesománie, Altík atd.
   

Cílem logopedické péče je ve spolupráci s pacientem samotným, jeho rodinou a dalšími členy našeho týmu, docílit u dítěte i dospělého maximální komunikační schopnosti.

  • Provádíme skupinovou terapii s vybranými dospělými pacienty po cévní mozkové příhodě a úrazech mozku

 

Kontakty:

  • Mgr. Petra Malíková, klinický logoped,

malikova@hamzova-lecebna.cz, 469 648 507

  • Mgr. Barbora Hušáková, klinický logoped,                                         husakova@hamzova-lecebna.cz, 469 648 506
  • Mgr. Vendula Axmannová, klinický logoped,

axmannova@hamzova-lecebna.cz 469 648 420

  • Mgr. Petr Šmíd, klinický logoped,

smid@hamzova-lecebna.cz, 469 648 517

  • Mgr. Jana Zelenková, logoped

jana.zelenkova@hamzova-lecebna.cz,469 648 518