Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

REHABILITACE III (pavilón C)

 

Vrchní sestra: Jolana Macáková
tel. č.: 469 648 402, 400
e-mail: macakova(zavináč)hamzova-lecebna.cz

 

Administrativní pracovnice:

tel. č.: 469 648 401, 469 648 410

e-mail: pavilon.c@hamzova-lecebna.cz 

 

Ošetřovatelsko-rehabilitační péče s rozšířeným aktivizačním a podpůrným programem. Důsledně respektujeme zvláštnosti, specifika i nároky typické pro geriatrického pacienta. Tomu jsou přizpůsobena režimová opatření na oddělení, účelné plánování vyšetřovacích postupů a určování racionálních terapeutických cílů, včetně vhodné léčby.

INDIKACE PRO PŘIJETÍ

V oddělení rehabilitační ošetřovatelské péče se léčí pacienti s chronickým onemocněním, či po prodělání akutního stádia onemocnění, u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu. Pacientům poskytujeme odbornou rehabilitačně ošetřovatelskou péči. Personálně a technicky je kladen důraz na poskytování a zlepšování pohybových funkcí pacienta a na těchto aktivitách se podílí celý multidisciplinární tým – lékař, všeobecná sestra, ošetřovatelka, sanitář, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník a nutriční terapeut. Celkově tato péče přesahuje rozsahem možnosti domácí zdravotní péče.

Dlouhodobá hospitalizace je obecně určena: Chronicky nemocným vyžadujícím jak základní léčbu, tak 24hodinovou péči.

REHABILITAČNÍ, AKTIVIZAČNÍ A PODPŮRNÉ PROGRAMY

lůžkového oddělení ošetřovatelské péče (LOOP)

PROGRAMY PROBÍHAJÍ DLE PŘEDEM STANOVENÉHO POSTUPU (Plánu aktivizace)

  • Skupinové kondiční cvičení
  • Fyzikální terapie – elektroléčba, biolampa, magnetoterapie
  • Mechanoterapie – motodlaha, motomed
  • Aktivizační skupiny
  • Nutriční péče
  • Bazální stimulace

SPECIÁLNÍ LÉČBA A SLUŽBY

  • Fyzioterapie individuální dle indikace
  • Oxygenoterapie
  • Světloterapie
  • Zdravotně sociální služby