Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Sledování

 Systém sledování Nežádoucích událostí jako další indikátor a nástroj zvyšování kvality a bezpečí pacientů v HL

 


Důležitým faktorem v péči o kvalitu a bezpečí pacientů v Hamzově léčebně je sledování nežádoucích událostí (probíhá již od roku 2002).

V této souvislosti v HL v pravidelných časových intervalech analyzuje a hodnotí vybrané nahlášené nežádoucí události Komise pro šetření nežádoucích událostí, která se schází pravidelně od roku 2004. Komise pozitivně ovlivňuje a řeší vzniklé problémy, které jsou jako nežádoucí události nahlášeny. Tímto zároveň doporučuje, rozhoduje, a informuje o vzniklých nežádoucích událostech a způsobu jejich řešení. Zároveň navrhuje systémová opatření s cílem zabránění jejich vzniku nebo opakování.

 

Celkový počet nahlášených Nežádoucích událostí 2004 - 2017

Četnost nežádoucích událostí v letech 2004-2017