Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Kvalitě poskytované léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče je v Hamzově léčebně (HL) věnována vysoká pozornost. ... více
Kinestetická mobilizace je pohybový a komunikační koncept. Na místo pasivního nevyváženého vedení pohybu při současném provádění mobilizace pacienta nabízí koncept vyváženou podporu pohybu za maximálního využití pohybových rezerv pacienta. ... více
 Systém sledování Nežádoucích událostí jako další indikátor a nástroj zvyšování kvality a bezpečí pacientů v HL ... více
Kvalita a bezpečí poskytované péče Mezi základní kritéria a hodnoty HAMZOVY LÉČEBNY patří ... více
Každoroční, jednorázové měsíční sledování spokojenosti pacientů v Hamzově léčebně opět vykázalo vysokou úroveň poskytovaných služeb, spokojenost s chováním personálu, s kvalitou komunikace, ale i náměty ke zlepšení. ... více
Cílem všech zaměstnanců Hamzovy léčebny je zajistit plnou spokojenost pacientů s poskytovanou léčbou, ošetřovatelskou péčí i s dalšími službami. ... více