Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Fyzioterapie
K rehabilitační léčbě využíváme škálu rehabilitačních technik, ve kterých jsou naši fyzioterapeuté speciálně vyškoleni  ... více
Ergoterapie
Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie. ... více
Hipoterapie
„Člověk a kůň se navzájem prolnou, že se nedá říci, kdo koho ovlivňuje." J.W.Goethe ... více
Logopedie
Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů hospitalizovaných v našem zařízení. ... více
Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. ... více
Ošetřovatelská péče tvoří nedílnou součást léčebné péče poskytované v Hamzově léčebně. ... více
Hamzova léčebna zajišťuje poměrně velkou lékařskou ambulantní činnost   ... více
    ... více
Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester ... více