Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Fyzioterapie
K rehabilitační léčbě využíváme škálu rehabilitačních technik, ve kterých jsou naši fyzioterapeuté speciálně vyškoleni  ... více
Ergoterapie
Součástí rehabilitační péče v Hamzově léčebně je i ergoterapie. ... více
Hipoterapie
„Člověk a kůň se navzájem prolnou, že se nedá říci, kdo koho ovlivňuje." J.W.Goethe ... více
Logopedie
Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů hospitalizovaných v našem zařízení. ... více
Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. ... více
Ošetřovatelská péče tvoří nedílnou součást léčebné péče poskytované v Hamzově léčebně. ... více
Hamzova léčebna zajišťuje poměrně velkou lékařskou ambulantní činnost   ... více
DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ SLUŽBA     V životě člověka existují  chvíle, kdy zjišťujeme, že máme i duši. Duchovní a pastorační péče (kaplanská služba) je nabízena každému pacientovi v léčebně, zdravotnickému personálu i návštěvníkům. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti (rozhovor i mlčení, čtení Bible a jiné literatury, modlitby, zpěv, meditace, služba svátostmi) všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání, či světového názoru.   Kaplanská služba se řídí těmito etickými zásadami: Respekt a ochrana důstojnosti každé osoby, respekt rozměru utrpení, nemoci a smrti, nevnucovat víru, respekt osobního a náboženského přesvědčení, přistupovat s empatií, naslouchat, mít porozumění, sloužit slovem a svátostmi dle potřeb pacienta a podle řádu dané církve, spolupracovat s dalšími vědními disciplínami, být zprostředkovatelem a smírčí osobou v konfliktech, nijak nezneužívat informací o pacientovi, vždy zachovávat mlčenlivost, vzdělávat se ve své práci, zprostředkovat kontakt na duchovní vlastní církve, v této službě se primárně nejedná o evangelizaci.   Kaplanskou službu v Hamzově léčebně zajišťuje:     Mgr. Dušan Ehmig, kazatel jáhen Českobratrské církve evangelické tel. 606 822 435, E-mail: duchoslavehmig@email.cz   Čtvrtek 9.00 – 16.00              Pavilón C - linka HL - 872 16.00 – 17.30            Pavilón G – Biblické hodiny                 Setkání církví se konají v kapli pavilonu G: Církev adventistů sedmého dne                 úterý                                                            16.15 – 17.15 hodin Kontakt na kazatele: Čestmír Šťovíček        737 820 318   Římskokatolická církev                                středa                                                          16.15 – 17.15 hodin Kontakt na faráře: Josef Hubálek                 469 671 110     Českobratrská církev evangelická               čtvrtek                                                         16.00 – 17.30 hodin Kontakt na kaplana: Mgr. Dušan Ehmig       606 822 435, 469 648 872   ... více
Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester ... více