Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Anketa pacientů

Každoroční, jednorázové měsíční sledování spokojenosti pacientů v Hamzově léčebně opět vykázalo vysokou úroveň poskytovaných služeb, spokojenost s chováním personálu, s kvalitou komunikace, ale i náměty ke zlepšení.

Anketa se uskutečnila v červnu 2016.

Stejně jako v posledních letech, proběhlo i letos mezi pacienty Hamzovy léčebny dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost s poskytovanou péčí a službami. Šetření tohoto typu umožňují managementu léčebny získat rychlou zpětnou vazbu, na kterou může v relativně krátkém čase reagovat.


V letošním roce proběhla anketa spokojenosti pacientů ve dvou úrovních:

  • Anketa spokojenosti ambulantních pacientů
  • Anketa spokojenosti hospitalizovaných pacientů – rooming, dětí 15 – 18 let a dospělých


Dotazníkového šetření ambulantních pacientů se zúčastnilo 158 pacientů. Rozdáno bylo 243 dotazníků, návratnost tedy činila 65,02 %.
Jednotlivé položky dotazníku při závěrečném zpracování vykazovaly vysokou míru spokojenosti (89 % a více) s poskytovanými službami i chováním personálu.


Dotazníkového šetření dospělých hospitalizovaných pacientů se zúčastnilo 387 pacientů. Z celkového počtu 771 rozdaných dotazníků. Celková návratnost byla 50,19 %.
Výsledné hodnocení v jednotlivých položkách, jako je spokojenost s poskytovanou péčí, spokojenost s chováním zdravotnických pracovníků, spokojenost se srozumitelností podávaných informací, spokojenost s čistotou v léčebně, vykázalo 90% míru spokojenosti. Téměř 99 % respondentů by léčebnu doporučilo svému rodinnému příslušníkovi. Pouze oblast spokojenosti s podávanou stravou vykázala 68% míru spokojenosti. Ke všem podnětům a připomínkám tykajícím se stravování pacientů se vyjádřila Stravovací komise HL. Všechny ostatní podnětné připomínky, byly na jednotlivých odděleních řešeny operativně.
Dotazníkového šetření rooming se zúčastnilo 29 pacientů. Z celkového počtu 60 rozdaných dotazníků. Celková návratnost byla 48, 33 %.
Dotazníkového šetření děti ve věku 15 – 18 let se zúčastnili 2 pacienti. Z celkového počtu 9 rozdaných dotazníků. Celková návratnost byla 22, 22 %. Hodnocení vykazovalo opět ve všech oblastech vysokou míru spokojenosti s poskytovanou péčí a službami.
Celkové, velmi pozitivní výsledky ankety spokojenosti pacientů, ukazují na kvalitně odvedenou práci zaměstnanců léčebny.
DĚKUJEME všem zaměstnancům za tento výsledek.

13. září 2016                                     Vedení léčebny HL